Stressreducering & hantering.

Upplever du att din hund är stressad eller har den svårt för att bemästra vissa situationer i vardagen? Allt ifrån hundmöten till rädslor av olika slag.
Med enskild träning, låter vi hunden vara vår läromästare och berätta för oss vad det verkliga problemet kan handla om. Vi arbetar inte med symtomanalys, utan vi går in på djupet och arbetar med orsaksanalys.
Målet är att vi ska stärka hundens egna resurser och tillgångar, för att den ska kunna lösa och hantera de utmaningar den ställs inför.
En process över tid där vi träffas regelbundet för kontinuerlig följning.

Så här går det till…
Kartläggningssamtal: 90 minuter 1200:- 

I det första mötet träffas vi i hundens hemmiljö. Här får du som ägare berätta vad du upplever som
problematiskt och jag kan bilda mig en första uppfattning om hunden och dennes beteende. Vi
kommer att befinna oss både inom- och utomhus. Samtalet dokumenteras (film och ljudupptag) och
ligger sedan till grund för analys och kommande steg i processen.

Andra träffen: 90 minuter 900:-
Jag har då gått igenom och kartlagt vårt första möte.
Jag presenterar min bild av situationen och tillsammans med er att ta fram en plan på hur vi tillsammans kan hjälpa och stärka hunden.

Följande träffar: 90 minuter 900:-
Utvärdering av hur hunden svarat på åtgärder och upplägg.
Vidare utvecklig och eventuell modifiering.

Körersättning
30kr per mil tillkommer när konsultationen inte sker på Vi2 Hundcenter.

Kontakta:
Marie Lomsten
0708-869274
marie@huneko.se

 

Privatträning vardagslydnad.

Du får hjälp med träning i vardagslydnad.
Om du missat något kurstillfälle eller behöver mer hjälp med något visst moment.

60 minuters träning 700:-

Kontakta:
Marie Lomsten
0708-869274
marie@huneko.se

 

Ljudrädsla – Privatträning

Reagerar din hund med rädsla och ångest vid fyrverkerier eller åskoväder? 
För många hundar är nyårsafton allt annat än festligt. Men det går att lindra besvären om du startar förebyggande träning i god tid. 
Med denna enskild och individanpassad träning som sträcker sig över tid kommer jag som hundpsykolog och beteendeutredare hjälpa er att förebygga skott och fyrverkerirädsla samt möta dig och din hunds behov på bästa sätt.

Första träffen är 90 minuter, 1200:-
Resterande träffar 60 minuters träning 700:-

Kontakta:
Marie Lomsten
0708-869274
marie@huneko.se

 

Avbokningsregler

Vid förhinder ska ombokning ske snarast, dock senast två dagar innan. Vid avbokning dagen före eller samma dag debiteras full avgift.