Försäljningsvillkor

Version 2018:1 gäller från och med 1 februari 2018.

  1 . Tillämplighet
Vi2 Hundcenters Allmänna Försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum.

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Vi2 Hundcenters webbsida utgör Vi2 Hundcenters ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Vi2 Hundcenters webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Vi2 Hundcenters webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida.

3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Vi2 Hundcenters webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Vi2 Hundcenter äger rätt att ändra webbplatsens priser utan föregående avisering. Mellan Vi2 Hundcenter och kund gäller på webbplatsen publicerat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga produkter förutom kurser, då dessa omfattas av en fysisk leverans med tillhörande kostnad.

4. Betalningsvillkor
Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Vi2 Hundcenters webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning erläggs med kontokort utfärdat i Sverige genom direktbetalning via internetbank via Certitrade.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Vi2 Hundcenter accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Ditt Vi2 Hundcenter orderkvitto” där överskriften i mailet utgörs av “Tack för din beställning/order” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen och är även ditt kvitto för din beställning.

6. Ändring/avbeställning av order

6.1 Kurser
Du har möjlighet att avbeställa din order fram till 24 timmar innan utsatt tid för beställd kurs startdatum.
Om avbeställning sker närmare än 7 dagar innan kursstart utgår en avbokningsavgift om 40% av kursavgiften. Återbetalning sker ej för påbörjad kurs. Avbeställning ska ske per e-post till info@vi2hundcenter.se. Varefter kreditering av order sker. Du kommer att debiteras kostnad för Vi2 Hundcenter administrativa insats samt krediteringskostnader som Vi2 Hundcenter haft med anledning av avbeställningen.

6.2 Produkter (Böcker)
Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Vi2 Hundcenter per e-post till info@vi2hundcenter.se. Om ordern har hunnit expedieras av Vi2 Hundcenter kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket samt eventuella andra kostnader Vi2 Hundcenter haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

7.1 Kurser
Leverans av beställda kurser genomförs vid respektive aktivitet där datum, tid och övrig information är angiven på webbsidan. Vid ändring av kurstillfälle, exempelvis med anledning av sjukdom eller andra förhinder för genomförande, kommer du som kund som beställt kurs att informeras om alternativa datum för genomförande. Finner vi ingen lösning för alternativt genomförande kommer din beställning helt eller delvis att krediteras beroende på omfattningen av ändringarna av kurstillfällen.

7.2 Produkter (Böcker)
En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel inom 24 H.
Leveranstiden är 5-10 arbetsdagar

Din order levereras till angiven adress.
Beställda produkter kan efter överenskommelse avhämtas hos Vi2Hundcenter.
Leverans kan endast ske inom Sverige.

8. Ångerrätt
Vid köp av varor från Vi2 Hundcenter har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Vi2 Hundcenter lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan/bokningsbekräftelsen (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Vi2 Hundcenter och ange beställningens ordernummer (Order #1234 (månad DD, ÅÅÅÅ)), via e-post till info@vi2hundcenter.se, varefter du kommer att motta vidare information.

8.1 Kurser
Du har möjlighet att ångra din order fram till 24 timmar innan utsatt tid för beställd kurs startdatum efter det sker ingen återbetalning.
Om avbeställning sker närmare än 7 dagar innan kursstart utgår en avbokningsavgift om 40% av kursavgiften. Återbetalning sker ej för påbörjad kurs. Avbeställning ska ske per e-post till info@vi2hundcenter.se.

8.2 Böcker
Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Vi2 Hundcenter inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Vi2 Hundcenter.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Vi2 Hundcenter inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

9. Öppet köp
För varor ur Vi2 Hundcenters ordinarie sortiment accepterar Vi2 Hundcenter retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Vi2 Hundcenter.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Vi2 Hundcenterswebbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Vi2 Hundcenter. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Vi2 Hundcenter tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Vi2 Hundcenter dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom översändande av ny produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

11. Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Vi2 Hundcenter tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av Vi2 Hundcenter utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Vi2 Hundcenter avseende ångerrätt) står Vi2 Hundcenter risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:
Vi2 Hundcenter
Ekebyvägen 28
253 74 Bårslöv
Sweden

12. Transportskador
Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, kontakta Vi2 Hundcenter. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Vi2 Hundcenter via epost info@vi2hundcenter.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Vi2 Hundcenter enligt ovan.

13. Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Vi2 Hundcenterswebbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Vi2 Hundcenter detta och att byta ditt lösenord.

14. Personuppgifter
Genom att skapa ett konto samtycker du till att Vi2 Hundcenter behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Vi2 Hundcenter integritetspolicy.

Genom att godkänna dessa Allmänna Försäljningsvillkor vid genomförandet av köp samtycker du till behandling av de personuppgifter du lämnar till Vi2 Hundcenter enligt nedan.

Vi2 Hundcenter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Vi2 Hundcenter. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt köp och i syfte att fullgöra Vi2 Hundcenters åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsföringssyfte via utskick av nyhetsbrev från Vi2 Hundcenter. Du har som kund rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte. Anmälan om detta görs via epost till info@vi2hundcenter.se där du anger ditt angivna namn för kontot samt din registrerade e-postadress.

Dina uppgifter sparas inte under längre tid än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen (1998:204). Du har rätt att en gång per år utan kostnad få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas. Om du vill ha sådan information så ska du lämna in en skriftlig begäran om detta till den adress som anges under ”Kontakta oss” nedan. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställning av katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord som du tillsänts via e-post. Det går också bra att ringa Vi2 Hundcenter på telefonnummer 08-553 44 000.

15. Immateriella rättigheter
Innehållet på Vi2 Hundcenters webbsida ägs av Vi2 Hundcenter. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Vi2 Hundcenter.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Vi2 Hundcenter.

16. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Vi2 Hundcenters webbsida möjliggör för besökare att lämna Vi2 Hundcenterswebbsida. Länkade webbsidor kontrolleras inte alltid av Vi2 Hundcenter och Vi2 Hundcenter bär därför i dessa fall inget som helst ansvar för innehållet på dessa.

17. Tvist
En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi2 Hundcenter har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

18. Övrigt
Vi2 Hundcenter kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Vi2 Hundcenters kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Vi2 Hundcenter förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Vi2 Hundcenters webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Vi2 Hundcenter förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Försäljningsvillkor.

18.1 Löptikar
Löptikar är välkomna på våra kurser men måste bära tikskydd i samtliga hallar.
Detta innebär att det kan förekomma löptikar vid Vi2 Hundcenter kurser.

   18.2 Strikt hundägaransvar
    Om en hund av någon anledning biter, skrämmer eller på annat sätt skadar en annan hund,
    kursdeltagare eller instruktör, gäller strikt hundägaransvar. Vi2 Hundcenter kan inte, under några omständigheter, hållas ansvarig för det
    inträffade.

19. Konsumentklagomål
Om din vara är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Vi2 Hundcenter. Du når oss på telefonnummer 0708-673013 eller via epost till info@vi2hundcenter.se

20. Kontakta oss
HUNDra% AB
Vi2 Hundcenter
Ekebyvägen 28
253 74 Bårslöv
Sweden
Telefon: 0708-673013
organisations nr 556904-7540
innehar F-skattebevis