Vi2 Hundcenter – Nose Work & Specialsök KONG

Nose Work & Specialsök KONG är roliga aktivitet för alla hundar! Alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. I Nose Work tränar vi med olika dofter, med störningar på samtliga stationer, plattform, sökbanor, behållarsök, rumssök / inomhussök och fordonssök. Specialsök KONG arbetar vi med doften röd KONG med störningar på stationerna, plattform, sökbanor och  rumssök / inomhussök. 

Vårt utbud av kurser i Nose Work & Specialsök KONG

Ni finner aktuella kurser längre ned på sidan.

Nose Work 1Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Nose work 1 lär vi hunden att känna igen doften Eukalyptus, vi arbetar med plattform, sökbanor, behållarsök, rumssök / inomhussök och fordonssök. Vi börjar även nosa på markeringsträningen. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov.

Kursen omfattar 6 tillfällen

Förkunskaper: Inga

Nose Work 2Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Nose work 2 lär vi hunden att frysmarkera, vi arbetar med plattform, sökbanor, behållarsök, rumssök / inomhussök och fordonssök och gör detta i svårare miljöer med svårare gömmor än i nose work 1. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov.

Kursen omfattar 6 tillfällen.

Förkunskaper: Nose work 1

Nose Work 3Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Nose work 3 lär vi hunden doft nummer 2 Lagerblad. Vi tränar också med störningar på samtliga stationer, plattform, sökbanor, behållarsök, rumssök / inomhussök och fordonssök och gör detta i svårare miljöer med svårare gömmor än i nose work 2. Vi jobbar också in markeringar med störningar. Vi arbetar både i Nose Work hallen och i Sökhuset. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov samt sök i olika rum i sökhuset.

Kursen omfattar 6 tillfällen.

Förkunskaper: Nose work  2

Vi2 Hundcenter - Nose WorkNose Work 4

I Nose work 4 kan man gå många gånger eftersom vi jobbar på din hunds nivå och där ni är i träningen och med det ni behöver bli bättre på.
Vi lär vi hunden doft nummer 3 Lavendel. Vi tränar också med störningar på samtliga stationer, plattform, sökbanor, behållarsök, rumssök / inomhussök och fordonssök och gör detta i svårare miljöer med svårare gömmor än i Nose Work 3. Vi jobbar också in tomsök och markering för detta. Vi arbetar både i Nose Work hallen och i Sökhuset. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov samt sök i olika rum i sökhuset.

Kursen omfattar 6 tillfällen.

Förkunskaper: Nose work  3

Specialsök KONG 1Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Specialsök KONG 1 lär vi hunden att känna igen doften röd KONG, vi arbetar med plattform, sökbanor, rumssök / inomhussök.
Vi börjar även nosa på markeringsträningen. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov.

Kursen omfattar 6 tillfällen

Förkunskaper: Inga

Specialsök KONG 2Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Specialsök KONG 2 lär vi hunden att frysmarkera, vi arbetar i sökhuset med plattform, sökbanor, rumssök / inomhussök och gör detta i svårare miljöer med svårare gömmor än i KONG 1. Kursen avslutas med ett inofficiellt doftprov.

Kursen omfattar 6 tillfällen

Förkunskaper: Inga

Specialsök KONG 3Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Specialsök KONG 3 tränar vi vidare i sökhuset med störningar på samtliga stationer, plattform, sökbanor, rumssök / inomhussök och gör detta i svårare miljöer med svårare gömmor än i KONG 2. Vi jobbar också in markeringar med störningar. 

Kursen omfattar 6 tillfällen

Förkunskaper: Inga

Specialsök KONG 4Vi2 Hundcenter - Nose Work

I Specialsök KONG 4 tränar vi i olika sökmiljöer varje gång med svåra gömmor och även med korta teoripass vid varje tillfälle. Vi jobbar också med markeringar med störningar. 

Kursen omfattar 6 tillfällen

Förkunskaper: Inga

Aktuella kurser i Nose Work & Specialsök KONG

Kurserna finns tillgängliga i mån av tillgängliga platser där ni nedan finner aktuella kurser samt för varje kurs, kvarvarande lediga platser.