Policy avseende integritet och marknadsföring

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur
Vi2 Hundcenter, Ekebyvägen 28, 253 74 Bårslöv, (”Vi2 Hundcenter”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Vi2 Hundcenter tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Vi2 Hundcenter, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Vi2 Hundcenterkonto (” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Vi2 Hundcenter är personuppgiftsansvarig för Vi2 Hundcenters behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi2 Hundcenter är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av konto hos Vi2 Hundcenter.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi2 Hundcenter samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Vi2 Hundcenters webbplats, använder dig av Vi2 Hundcenter support, besöker Vi2 Hundcenters webbplats eller ett event som Vi2 Hundcenter anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Vi2 Hundcenter. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Vi2 Hundcenter och för att Vi2 Hundcenter ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden. Du finner vilken information Vi2 Hundcenter har lagrat om er som kund efter inloggning via “Mitt konto” längst ned till höger på sidan.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Vi2 Hundcenter in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Vi2 Hundcenter samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Vi2 Hundcenters webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av. Vi2 Hundcenter behandlar även uppgifter som Vi2 Hundcenter från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto hos Vi2 Hundcenter. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto” där du via din kontopanel kan se dina senaste ordrar, hantera dina leverans- och faktureringsadresser och redigera lösenord och kontouppgifter.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Vi2 Hundcenter

De personuppgifter Vi2 Hundcenter samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund och kontoinnehavare:

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-post
 • Din hunds namn, kön och ras *1
 • Betalningsuppgifter *2
 • Kontoinformation *2
 • IP-adress och information om din användning av Vi2 Hundcenters webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

*1 Vid anmälan till hundkurser

*2 Vid köp i webshop använder Vi2 Hundcenter sig av en betalningsgateway via Certitrade som har högsta säkert för kortdata enligt PCI DSS Level 1. Certitrades lösningar och processer har hög informationssäkerhet och följer nya sekretesspolicyn (dataskyddsförordningen / GDPR) som gäller från den 25 maj 2018. www.certitrade.se

4.1 För dig som är prenumerant av Vi2 Hundcenter nyhetsbrev

De personuppgifter Vi2 Hundcenter samlar in och behandlar om dig i egenskap av prenumerant är:

 • Namn
 • e-post
  Oavsett om du är kund eller prenumerant kan du avanmäla dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken för avregistrering längst ned i ett av dessa varefter du ej kommer att få kommande utskick.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund/kontoinnehavare

Vi2 Hundcenter behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Vi2 Hundcenter dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Utöver uppräkningen ovan behandlar Vi2 Hundcenter personuppgifter även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via e-post och / eller telefon
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via e-post

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi2 Hundcenter baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kund/Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund/Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kund/Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Vi2 Hundcenter samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på tidigare köp. Vi2 Hundcenter behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Vi2 Hundcenter ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Vi2 Hundcenter, till exempel genom att handla hos oss eller kontakt via meddelande, e-post eller telefon med oss.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Vi2 Hundcenter varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Vi2 Hundcenter, till exempel genom att handla hos oss eller kontakt via meddelande, e-post eller telefon med oss.
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om konto hos Vi2 Hundcenter
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Vi2 Hundcenterkonto


 

8. Profilering

8.1 Vi2 Hundcenter kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Vi2 Hundcenter ( 0708-673013  ) eller genom att kontakta info@vi2hundcenter.se. När Vi2 Hundcenter har mottagit din anmälan kommer Vi2 Hundcenter att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
Vi2 Hundcenter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Vi2 Hundcenters rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 Vi2 Hundcenter sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Vi2 Hundcenter.

9.3 Vi2 Hundcenter sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Vi2 Hundcenterkonto.

 

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi2 Hundcenter lämnar ej ut dina uppgifter till tredje part.

 

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Vi2 Hundcenter har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi2 Hundcenter kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Vi2 Hundcenter innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Vi2 Hundcenter via mail info@vi2hundcenter.se då vi inom 48 timmar kommer avsluta ditt konto och ta bort era uppgifter.

 

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi2 Hundcenter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter om kunder/kontoinnehavare är lagrade i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

13. Dina rättigheter

13.1 Vi2 Hundcenter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Vi2 Hundcenter kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig (dessa uppgifter finns även tillgängliga efter inloggning via ”Mitt konto” längst ned på sidan).
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig (möjlighet till rättning av  uppgifter finns även efter inloggning via ”Mitt konto” längst ned på sidan).
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.6 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@vi2hundcenter.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du finner vilken information Vi2 Hundcenter har lagrat om er som kund efter inloggning via “Mitt konto” längst ned till höger på sidan. För övriga frågor så finner du kontaktinformation nedan.

 

VI2 HUNDCENTER
Ekebyvägen 28
253 74 Bårslöv
Sweden
0708-673013
info@vi2hundcenter.se