Sida för testa olika vy inställningar – responsive.

Den feta texten försvinner vid olika skärmupplösningar och där endast förklaringen finns kvar.


hide-for-small-only – Syns ej förrän mer än 420 px
hide-for-medium-up – Syns ej om skärm är mer än 768 px
hide-for-medium-only – Syns ej mellan 420 -768 px
hide-for-large-up – Syns ej om skärm är mer än 1024 px
hide-for-large-only – Syns ej mellan 768 -1200 px
xlarge-up – Syns ej om skärm är mer än 1200 px
hide-for-xlarge-only – Syns ej mellan 1200 -1600 px
hide-for-xxlarge-up – Syns ej om skärm är mer än 1600 px